Entalpia niiskustagastusega soojusvaheti

Kuni 80 % niiskustagastust lisaks soojustagastusele

Zehnder gruppi kuuluva PAUL WÄrmerückgewinnung Gmbha poolt toodetud entalpia soojusvaheti suudab lisaks kõrgele soojustagastusele tagastada väljatõmmatavast õhust ka olulise osa niiskust sisse puhutavale õhule. Eesti põhjamaiselt pika kütteperioodi vältel võib tihti ruumide normidekohase õhuvahetuse korral siseõhk liiga kuivaks jääda.
Zehnder entalpia soojusvaheti toimib spetsiaalse Microban® membraani abil ilma igasuguse täiendava energiakuluta. Soojusvahetis on väljatõmmatava õhu poolel talvel osarõhk kõrgem (niiskem ja soojem õhk) kui õhuvõtul (kuiv ja külm õhk) mistõttu liiguvad vee auru molekulid niiskemalt poolelt membraani kuivemale. Vee auru ülekandmisel on välditud mistahes saaste ja lõhnade liikumine eri õhuvoolude vahel tulenevalt nanomembraani struktuurist.
Kütteperioodil aitab niisksutagastus langetada oluliselt plaatsoojusvaheti külmumispiiri (tagastades olulise osa niiskusest jääb ära jäätumise oht) mis omakorda säästab külmakaitse energiat.
Väiksemast ruumide niisutamise vajadusest langeb niisustusele kulub elektrienergia vajadus.
Suvisel perioodil, kui näiteks ruume jahutatakse täiendavalt, säästab niiskustagastus konditsioneeri tarbitavat elektrienergiat kuna ruumide siseõhk on kuivem (välisõhu niiskus tagastatakse ruumidest tulevale väljatõmbele).